Skład WTKiT

Zarząd WTKiT:

 • Jadwiga Banaszkiewicz – prezes
 • Emilia Cieciorowska – wiceprezes
 • Władysław Adamowicz – skarbnik
 • Maria Makowska-Cegła – sekretarz
 • Helena Jęczmieniak – członek
 • Jerzy Szostak – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Marek Moskwa – przewodniczący
 • Barbara Krawczyk – członek
 • Jadwiga Załęcka – członek

Członkowie:

 • 64 zwykłych
 • 6 honorowych
 • 11-osobowa grupy młodzieżowa