Współpraca

  • władze Miasta i Gminy Wolbórz
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Miejski Ośrodek Kultury
  • władze Miasta i Gminy Sulejów
  • Koło Emerytów i Rencistów
  • szkoły